REALIZOVANÉ PROJEKTY 2017/2018


Květen a červen - výstava CS.KOMIKS v Brně (Galerie Vaňkovka) a Bratislavě (OC Central)

Za účasti guvernéra Rotary pro Českou a Slovenskou republiku, vítězů komiksové soutěže a účastníků festivalu v Angouleme, Jaromíra 99, Branko Jelinka, Tomáše Kučerovského společně s EN.DRU, Hearts of Creation a kreslířů Drawetc, studentů Ateliéru animace FMK UTB ve Zlíně a Filmového uzlu Zlín.  Při této příležitosti jsme společně                s obchodními centry iniciovali živé kreslení Hearts of Creation pro neziskovou organizaci Práh a Nadaci Pontis.

Leden 2018 - CS.KOMIKS - zasedání poroty a cesta vítězů do Francie

5. ledna zasedala porota 4. ročníku soutěže v kreslení komiksu pro talentované studenty středních a vysokých škol        v České republice a na Slovensku a vybrala z 68  tři nejlepší práce studentů z českých a slovenských škol.

Výsledky Česká republika:

1.  Katsiaryna Karolik, práce Pavoučí umění, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, ZČU Plzeň

2. Jana Vobořilová, práce Tma tmoucí, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, ZČU Plzeň

3Petra Šestáková, práce Druhá šance, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, ZČU Plzeň

Výsledky Slovenská republika:

1. Bohuslav Argaláš, Súkromná stredná umelecká škola, Žilina, práce Tajomstvo našej babky

2. Ján Sorokáč, Škola užitkového výtvarnictva, Košice, práce -- - -----?

3. Katarína Štefanková, Technická univerzita v Košiciach, práce Sándor Márai jako Ákos Salomon. Kto je Ákos Salomon?

Ve dnech 25. - 28. ledna se vítězná dvojice zúčastnila největšího evropského festivalu komiksu ve francouzském městě Angouleme.

15.-17.12.2017 - Vánoční punč

Charitativní prodej punče v obchodní Galerii Vaňkovka s výtěžkem 66 600 Kč pro ParaCENTRUM Fenix. 


REALIZOVANÉ PROJEKTY 2016/2017

12.-14.04.2017 - Velikonoční prodej kraslic

Předvelikonoční prodej kraslic v obchodním centru Vaňkovka, letos s výtěžkem 45.827 Kč pro Pomocné tlapky.
 

16.-18.12.2016 - Vánoční prodej punče

Tradiční předvánoční charitativní prodej punče v obchodním centru Vaňkovka, tento rok s výtěžkem 52.044 Kč. 

13.10.2016 - Charitativní golfový turnaj

Při golfovém turnaji 13.10.2016 ve Svratce, který organizovala firma Skante ze Žďáru nad Sázavou a za účinné pomoci našich členů Jirky Kalába, Michala Horta a Luboše Spurného bylo vybráno pro Toníka Voznicu na nákup handybiku 80 000,-Kč.

15.9.2016 - podpora účastníkům projektu Dobrák od kosti

Petr Filipec a Vojtěch Špišák - dva mladí muži, kteří se rozhodli zdolat trasu z Košic do Prahy na koloběžkách za 12 dní, dorazili ve čtvrtek 15. září do Brna. Když v pravé poledne zastavili před brněnským hotelem Voroněž II, měli v nohou kolem 1200 km. Oba touto cestou dělají osvětu dárcovství kostní dřeně v rámci projektu Dobrák od kosti a snaží se motivovat mladé lidi od 18 do 35 let, aby vstoupili do registru dobrovolných dárců. K tématu mají osobní vztah - jeden je po úspěšné transplantaci kostní dřeně, druhý je zapsán v registru dárců.

V Brně u informačního stánku oba sympatické jezdce přivítala patnáctičlenná skupina rotariánů z obou brněnských klubů, Rotaractu Brno, organizačního týmu a několika mladých lidí, kteří se o projektu na podporu dárcovství kostní dřeně dozvěděli a přišli jej podpořit. Guvernér Distriktu 2240 Štěpán de Wolf předal mužům na koloběžkách vlajky Rotary International. Než se Petr s Vojtou vydali na cestu, aby pokračovali přes Svitavy do Pardubic, stačili ještě během krátké přestávky na občerstvení odpovědět na spoustu dotazů.

15.7.2016 - pomoc při zabezpečení HandiCampu v Březejci

Martin Kondrát - výroba a zabezpečení prodeje placek v Galerii Vaňkovka
Karla Dostálová - zprostředkování sponzorského daru kompenzačních pomůcek od Harmann Rico 
Marek Polan - zajištění koně ke hippoterapii


REALIZOVANÉ PROJEKTY 2000 - 2016

 Charita a dobrovolnictví

 • Nákup softwarového produktu vyhledávacího programu pro Nadační fond Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice Fakultní nemocnice Brno (2002)

 • koncert POVODEŇ, aneb pomáhejte s námi" v Janáčkově divadle v Brně ve spolupráci s humanitární organizací ADRA na pomoc rodinám, postiženými povodněmi na Moravě (2002)

 • koncert DĚTI DĚTEM v brněnském Červeném kostele společně se Symfonickým orchestrem ZUŠ města Brna na podporu nevidomých dětí ZŠ pro nevidomé a slabozraké v Brně na Hlinkách (2004)

 • koncert NADĚJE PRO INDONÉSII v Janáčkově divadle v Brně ve spolupráci s humanitární organizací ADRA na vybudování škol po povodních (2005)

 • každoroční velikonoční sbírky ve spolupráci s Galerií Vaňkovka pro Domov seniorů v Brně Bystrci (zakoupení zvedáku a polohovacích křesel), Nadaci Zaydesa (zakoupení deseti počítačů pro dvě školy na ostrově Zanzibar), ZŠ na Lidické v Brně (vybudování speciální relaxační místnosti pro autistické děti), Hospic svaté Alžběty v Brně (vybudování knihovny a zakoupení potřebných přístrojů) - 4 ročníky (2013 -2016)

 • každoroční prodej Vánočního punče ve spolupráci s Galerií Vaňkovka - největší klubová akce s 11ti letou tradicí - výtěžek sbírek byl věnován na konkrétní projekty sdružení DEBRA, PRÁH, KLOKÁNEK, Nadace ZAYEDESA, Diakonie Brumovice, Domov seniorů v Brně-Bystrci, Hospic sv. Alžběty (2005-2016)

 • zakoupení polohovacího lůžka pro Albertinum Žamberk (2009)

 • pořízení posilovacího stroje a přístroj na měření laktátu v krvi pro paralympioničku Bělu Hlaváčkovou (2009)

 • tři ročníky charitativního golfového turnaje ve spolupráci s SK ANTE ve Svratce, jejichž výtěžek byl věnován na projekty pro děti (2013-2015)

 • Noc oživlých soch - sbírka pro autistické děti ve spolupráci s Galerií Vaňkovka (2014)

Za prvních patnáct let své existence RC Brno City podpořil svými projekty různé organizace i jednotlivce v celkové výši přes 2,2 mil. korun.

Podpora talentovaných studentů a služba mládeži

 • vyslání studentky AMU v Praze Romany Zieglerové (houslová hra) na roční stipendium u profesora Snítila na Tasmánské univerzitě v Hobartu, Austrálie (2002)

 • organizace mezinárodního letního kempu ve spolupráci s Rotary kluby v Kroměříži, ve Zlíně a Praze (2004)

 • vyslání studentů na krátkodobé i roční rotariánské výměnné pobyty (2004 - 2009)

 • organizace čtrnáctidenního jazykového kurzu češtiny a němčiny pro rakouské a české studenty na Vysočině (2005)

 • soutěž CZ.KOMIKS na podporu talentovaných studentů v ČR a SR v kresbě komiksů ve spolupráci s francouzským RC Angoulême a RC Zvolen - hlavní cenou pro vítěze je cesta na největší festival komiksu v Evropě (2011, 2013, 2015) a prezentace formou výstavy pro širokou veřejnost

 • přednášková činnost na vzdělávací akci pro mladé RYLA (2010-2012) a spolupráce při vyslání slovenské studentky na RYLA do Francie

 • partner při založení klubu pro mladé lidi ROTARACT Brno (2004, znovuobnovení 2015)

Pořádání workshopů, diskusních fór a konferencí

 • organizace profesních setkání rotariánů - veterinárních lékařů (2000, 2002)

 • uspořádání konference Porozuměním k toleranci - jak se žije cizincům v Brně v sídle Kanceláře Veřejného ochránce práv (2004)

 • partner mezinárodní konference Žena - tvůrčí osobnost třetího tisíciletí v České národní budově v New Yorku (2009)

 • partner sympozia Budoucnost strojové civilizace (2014)

.