Historie klubu

Co je Rotary International?

Rotary International je celosvětová organizace zástupců různých povolání, kteří prostřednictvím svých klubů uskutečňují humanitární a vzdělávací projekty, podporují vysoké etické zásady ve všech oblastech života a napomáhají vzájemnému porozumění, a tím i míru ve světě.

První Rotary klub byl založen v Chicagu ve státě Illinois, USA, dne 23. února 1905. Založil ho advokát Paul P. Harris. Jeho myšlenku "Service Above Self" (Služba na prvním místě) dnes uplatňuje v praxi více než 1,2 milionu mužů i žen různého světového názoru a náboženského vyznání v 33 000 klubech po celém světě. Tyto kluby jsou územně sdružovány do distriktů. Distrikt pod evidenčním označením 2240 zastřešuje Rotary kluby na území České republiky a Slovenské republiky. Distrikt 2240 je právní subjekt registrovaný Ministerstvem vnitra České republiky jako mezinárodní nevládní organizace. Rotariáni v České a Slovenské republice vydávají svůj časopis Good News v tištěné i elektronické podobě.

https://www.rotary2240.org

Tradice Rotary v Brně

1. června 1927 byl v Brně poprvé založen Rotary klub. Brno se tak zařadilo mezi přední československá města, v nichž se ujalo celosvětové rotariánské hnutí. Zakladatelem brněnského Rotary klubu byl Prof. MVDr. František Král, který později zastával i funkci guvernéra tehdejšího československého distriktu číslo 66. Brněnští rotariáni se scházeli pravidelně v hotelu Slavia, a to až do vzniku protektorátu. Nacistický režim činnost Rotary klubů zakázal a rotariány pronásledoval. 15. února 1946 se opět v hotelu Slavia sešli přeživší rotariáni (pět členů bylo popraveno, tři členové prožili válku v koncentračních táborech a šest dalších bylo vězněno na území protektorátu), aby navázali na svou předválečnou činnost. Vůdčí osobností byl opět profesor Král. V roce 1947 měl brněnský Rotary klub již 59 členů. Na jaře roku 1948 byla jeho činnost opět ukončena, tentokrát komunistickým režimem. Potřetí byla činnost Rotary klubu Brno obnovena až v roce 1990, kdy se sešlo několik nadšenců v brněnské restauraci Bohéma a začalo budovat nový, "třetí" Rotary klub Brno. Ten byl založen získáním charty Rotary International 4. května 1991, dodnes funguje a setkává se v hotelu International.

Rotary Club Brno City

Rotary club Brno City je druhým klubem, který vznikl na území města Brna. Na rozdíl od ryze pánského Rotary klubu Brno sdružuje muže i ženy. Klub byl zaregistrován jako občanské sdružení v květnu roku 1999 u Ministerstva vnitra ČR. Za rok poté - 20. června 2000, byl klub přijat jako člen Rotary International. Stal se tak součástí distriktu č. 2240 Česká a Slovenská republika. Svoje založení klub zpečetil slavnostním předáním Charty RI dne 2. září 2000. V okamžiku založení měl 21 členů, v rotariánském roce 2016/17 má celkem 22 stálých členů a 5 čestných členů.

Patronátními kluby, které pomáhaly založení, jsou RC Toms River z amerického státu New Jersey a RC Brno. Klub vznikl z iniciativy Dr. Ing. Martiny Jankovské, která se stala jeho první prezidentkou. Poprvé v celé historii rotariánského hnutí v České republice a Slovenské republice tak byla do funkce prezidenta klubu zvolena žena. Na návrh patronátního klubu RC Toms River byla Martina Jankovská oceněna plaketou Rotary International "Paul Harris Fellow".

Klub se na počátku své existence rozhodl, že zaměří svoji činnost na službu mládeži, vzdělávání studentů, pořádání diskusních fór a profesních setkání a také na neméně důležitou oblast zdravotnictví, kdy prvním z cílů bylo získání části finančních prostředků na zakoupení speciálního softwaru pro výběr vhodných dárců kostní dřeně pro brněnskou onkologii. Za patnáct let své existence RC Brno City podpořil svými projekty různé organizace i jednotlivce v celkové výši kolem 2,2 mil. korun.

Prezidenti a prezidentky RC Brno City 2000 - 2017:

Rotariánský rok 2000/2001 Martina Jankovská

Rotariánský rok 2001/2002 Vladimír Kolařík

Rotariánský rok 2002/2003 Alfréd Hera

Rotariánský rok 2003/2004 Hana Vejvodová

Rotariánský rok 2004/2005 Pavel Fried

Rotariánský rok 2005/2006 Jiří Herman

Rotariánský rok 2006/2007 Anna Putnová

Rotariánský rok 2007/2008 Kamil Ševela

Rotariánský rok 2008/2009 Daniel Kába

Rotariánský rok 2009/2010 Stanislav Rizman

Rotariánský rok 2010/2011 Věra Staňková

Rotariánský rok 2011/2012 Michal Hort

Rotariánský rok 2012/2013 Martin Kondrát

Rotariánský rok 2013/2014 Hana Katrňáková

Rotariánský rok 2014/2015 Jiří Kaláb

Rotariánský rok 2015/2016 Marek Polan

Rotariánský rok 2016/2017 Karla Dostálová

Rotariánský rok 2017/2018 Jan Kaluža